dọc tin 1
dọc tin 2
18/10/2019

Cho dù bạn có phải nhuộm Toning trước để cho ra màu tóc sống động, hay điều chỉnh các sắc tố không mong muốn trên tóc HOẶC chỉ làm làm mới lại mái tóc nhuộm vàng của bạn một cách mới nhanh chóng, thì làm thế nào để bạn có thể chọn chính xác công thức cho từng loại? Trước khi xắn tay áo và bắt tay vào nhuộm, hãy đọc qua hướng dẫn chính xác về cách xác định các công thức tốt nhất cho từng loại tóc của chúng tôi từ Nhà Tạo Mẫu Tóc Constance Robbins của Matrix!!!

tin 1