dọc tin 1
dọc tin 2
tin 1 tin 2

18/10/2019

Với kiểu tạo mẫu dị thường làm nổi bật khuôn mặt với những điểm nhấn là những đường diềm mạnh mẽ và những lọn tóc tự nhiên. Bộ sưu tập New Angels của Intermède đã pha trộn những khía cạnh tinh tế nhất của phong cách đương đại.

 

Biên dịch: Nguyên Quân

 

18/10/2019