dọc tin 1
dọc tin 2
tin 1 banner 14

28/01/2021

Ngày 26/1 tại Nhà khách Quốc hội (số 2 Hoàng Cầu, Hà Nội) Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo mỹ thuật Việt Nam tổ chức chương trình "Mừng Xuân Tân Sửu và gặp mặt cuối năm 2020". 

Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo mỹ thuật Việt Nam mừng Xuân Tân Sửu 2021 1

Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam được thành lập từ năm 2012, quy mô hiệp hội rộng khắp trên cả nước gồm các viện nghiên cứu và ứng dụng, các trung tâm, các câu lạc bộ... Các đơn vị của Hội đã thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các ngành nghề trong và ngoài nước. Liên kết, hợp tác trao đổi kinh nghiệm thông qua việc tổ chức hội thảo và hội chợ với các nước trong khu vực và trên thế giới. Hiệp hội đã trở thành thành viên của Hiệp hội Thiết kế Châu Á - Thái Bình Dương.

Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo mỹ thuật Việt Nam mừng Xuân Tân Sửu 2021 2

Năm 2020, mặc dù hứng chịu nặng nề tổn thất do đại dịch Covid-19, song Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam đã không ngừng củng cố về cơ cấu, tổ chức; khẳng định được vị trí là chức xã hội – nghề nghiệp trong tập hợp các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế,… thực hiện các hoạt động, sản phẩm thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật. Hiệp hội đã khẳng định được vai trò, vị trí là tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự nguyện của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam; tập hợp đoàn kết, khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân giàu tâm huyết với sự nghiệp phát triển nền nghệ thuật thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam; kế thừa và phát huy truyền thống tinh hoa văn hóa của dân tộc và tiếp thu tinh hoa nghệ thuật của nhân loại về thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật nhằm tạo ra những sản phẩm có tính nghệ thuật và thẩm mỹ cao, mang lại giá trị kinh tế, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của đất nước.

Hiệp hội Thiết kế mẫu và S 3áng tạo mỹ thuật Việt Nam mừng Xuân Tân Sửu 2021

Trong nhiệm kỳ 2021-2023 với niềm tin có nhiều khởi sắc, Đại hội đã rút kinh nghiệm nhiệm kỳ trước, đề ra nhiệm vụ. Hiệp hội tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức; xây dựng Hiệp hội thực sự là sân chơi lành mạnh, bổ ích, là chức xã hội nghề nghiệp trong tập hợp nghệ sĩ, nghệ nhân, các nhà thiết kế…; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, hợp tác quốc tế…

Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo mỹ thuật Việt Nam mừng Xuân Tân Sửu 2021 4

Lễ kí kết hợp tác giữa Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam và Tổng liên đoàn Hiệp hội Thẩm mỹ IFBC Hàn Quốc

Lễ kí kết hợp tác giữa Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam và Tổng liên đoàn Hiệp hội Thẩm mỹ IFBC Hàn Quốc đã được diễn ra trong chương trình "Mừng Xuân Tân Sửu và gặp mặt cuối năm 2020". Hiệp hội đã khẳng định được vai trò, vị trí là tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự nguyện của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam. 

Lễ kí kết hợp tác giữa Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam và Tổng liên đoàn Hiệp hội Thẩm mỹ IFBC Hàn Quốc 5

 

P.V
28/01/2021
Banner 13 banner 20 banner 38 banner 39